top of page

Tulevaan sosiaalipalvelut on kotimainen perheyritys ja yhteiskunnallinen toimija. Tehtävämme on tuottaa Suomen parhaita sosiaalialan palveluja.

 Tutustu tarkemmin Tulevaan palveluihin: 

JÄLKIHUOLTO

Tulevaan jälkihuoltotyö tarjoaa kokonaisvaltaista elämänhallinan tukea.
Jälkihuollon parissa olevalle nuorelle tarjotaan ohjausta ja apua, jotta nuori pystyy tekemään valveutuneesti omia valintojaan. Työskentely tukihenkilön kanssa johtaa itsenäistymiseen ja elämänhallinnan saavuttamiseen.

PERHETYÖ

Perhetyön avulla tuetaan kokonaisvaltaisesti vanhemmuutta ja koko perhettä. Etusijalla on nopea vastaaminen perheen haasteisiin – tavoitteenamme on perheen tilanteen perinpohjainen ymmärtäminen sekä sopivien tukitoimien ja ratkaisujen löytäminen. Perhe kohdataan rauhallisella ja käytännönläheisellä ammattitaidolla. Osallistumme kattavasti perheen toimintaan ja työskentelymme on aina tavoitteellista.

AMMATILLINEN
TUKIHENKILÖTYÖ

Ammatilliseen tukihenkilötyöhön kuuluu mm. koulunkäyntiin ja harrastuksiin tukemista, itsetunnon vahvistamiseen tähtääviä toimia ja toiminnanohjauksen ja itsenäisen toiminnan vahvistamista.

ASUMISEN TUKIPALVELUT

Tulevaan tarjoaa aikuisten asumisen tukea sekä nuorten itsenäistymistä tukevia palveluja vankalla ammattitaidolla.
Työotteemme on kuntouttava ja asiakkaan voimavaroja vahvistava. Tavoitteena on asiakkaan oman näköisen ja mahdollisimman itsenäisen elämän suunnitelmallinen tukeminen sekä osallisuuden vahvistaminen.

MAAHANMUUTTAJATYÖ

Tulevaan on maahanmuuttajatyön osaaja.
Maahanmuuttajatyön erityishaasteet ja osaamisvaatimukset on huomiotu yrityksen henkilöstörakenteessa ja rekrytoinnissa. Ymmärrämme erilaiset kulttuuritaustat ja näemme monikulttuurisuuden vahvuutena.

TERAPIAPALVELUT

Tulevaan terapiapalvelut tarjoaa lapsille ja nuorille mielenterveyttä tukevaa lyhytterapiaa sekä ryhmämuotoista terapiaa. Vanhemmille järjestämme vanhemmuutta tukevia ryhmiä.

VALVOTUT- JA TUETUT TAPAAMISET

Toteutamme valvottuja- ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja Rovaniemen sekä Päijät-Hämeen alueella.

ASIANTUNTIJA- JA ERITYISPALVELUT

Toteutamme erikseen sekä osana kaikkea tekemäämme työtä monipuolista erityisasiantuntijuutta vaativaa työtä. Henkilöstössämme on koulutettua erityisosaamista mm. Talous- ja velkaohjauksessa, neuropsykiatrisessa valmennuksessa, terapiapalveluissa ja ratkaisukeskeisessä lyhytterapiatyössä, rikoserityisyyden osaamista vaativissa palveluissa, työhönvalmennuksessa sekä psykiatrisessa sairaanhoidossa.

bottom of page