top of page
All Hands In

MAAHANMUUTTAJATYÖ

Huomioimme eri kulttuuritaustaisten perheiden ja yksilöiden tarpeet käytännön tasolla. Henkilöstömme puhuu suomen lisäksi mm. espanjaa, ruotsia, englantia ja ranskaa.

 

Pyrimme järjestämään perhetyömme työpareiksi niin, että toinen työparin jäsen on itse maahanmuuttajataustainen ja omaa paremmat lähtökohdat ymmärtää maahanmuuttajien kokemusmaailmaa.Ideaalitilanteessa työntekijämme osaavat perheen kotikielen ja puhuvat sitä sujuvasti.

 

Haluamme tehdä työtä asemasta, jossa työntekijämme ymmärtävät intiimisti lähtö- ja tulokulttuurien välisiä eroja.Teemme maahanmuuttajatyötä niin perhe- kuin yksilötyönä. Maahanmuuttajatyössä tavoitteena on tarjota tukea ja vaihtoehtoja koulutuksen, kotoutumisen ja vanhemmuuden  haasteisiin. Teemme työtä niin taloudellisten, sosiaalisten kuin yksilöllistenkin vaikeuksien parissa. Yksilötyössä huomioimme niin ikään asiakkaan kulttuuritaustan.

 

Pyrimme vastaamaan kielellisiin ja kulttuurisiin erityistarpeisiin tarjoamalla sopivan tukihenkilön, joka osaa ottaa nämä yksilölliset piirteet huomioon.

bottom of page