top of page

JÄLKIHUOLTO

Kannustamme nuorta harrastustoimintaan ja kokeilemme yhdessä eri toimia, jotka tukevat arkea.

 

Opintoihin tai työelämään ohjaaminen ja niiden etenemisen seuraaminen ovat työmme keskiössä. Ohjaamme ja neuvomme myös työllistymiseen liittyvissä asioissa. Toiminnan tavoitteena on saada nuori kiinnittymään itsenäisesti opiskeluun, työhön tai harrastukseen.

 

Tarkoituksenamme on löytää asioita, jotka innostavat, kiinnostavat ja motivoivat.Ymmärrämme myös haastavammat elämäntilanteet. Mielenterveys- tai päihdeongelmat eivät ole esteenä onnistuneelle jälkihuoltotyölle.  

bottom of page